VERNISSAGE VILLA RUDSTRÖMS MÅLARGRUPP

in #art4 years ago (edited)

Lohraffisch19-11-07.jpg

VERNISSAGE LOHRS POCKET Med Mera 15 Nov 2019
Villa Rudströms Målargrupp
Annika Malmer Birgitta Kyrö Mattsson Karin Antonsson Kerstin Lundström Sonja Vogchumian Nils-Erik Mattsson

"EN KUL GREJ"! -Tyckte vi, när förslaget, att vi skulle ha en utställning kom på tal. Birgitta hade kontakter på Lohrs Pocket och vi bokades in två veckor.
Lite panikartat började jag leta bland mina alster - har jag verkligen åstadkommit något jag vill visa upp för någon annan? Efter kritiskt granskande fick jag till slut ihop tre akvareller och tre akrylmålningar. Morgan köpte och skar till passepartouter till alla mina och tillsammans satte vi på snören att hänga upp dom i. Man måste skärpa till sig lite, ta det hela på allvar, vilket är bra. Sätta namn och pris på dem måste också göras, se till att dem hänger rätt och rakt och i ett passande sammanhang i förhållande till färger och motiv. Upphängningen som jag trodde skulle ta en timma blev till fyra timmar och trekvart och vi fick ändå hålla på en stund innan vernissagen. Mitt i alltihop blev vår lärare sjuk och hamnade på hospitalet.

En fin liten affisch sattes upp i entrén till bokhandeln och våra alster totalt 29 hängde till slut rakt och fint i väntan på besökare. Vi hann till och med att skåla och önska varandra lycka till.

Jodå, den ena besökaren efter den andra började droppa in och bland dem var det många goda vänner. Ett par av våra akvareller blev sålda.

11151478.JPG

11151481.JPG

11151475.JPG

11151473.JPG

11151480.JPG

11151468.JPG

11151472.JPG

11151484.JPG

11151486.JPG

11151490.JPG

11151492.JPG

11151494.JPG

11151489.JPG

11151491.JPG

11151493.JPG

Sort:  

Your post has been curated by the bitcoin myk project. Tokens are available for this account you can trade for steem at: https://steem-engine.com/. Join our curation priority list to earn more tokens by registering at:

http://www.bitcoinmyk.com/register/

Visit our discord at: https://discordapp.com/channels/523971711733858364/523971711733858366

Bitcoin MYK
admin
Register - Bitcoin MYK
This post earned 110 BTCMYK

image.png

Congratulations @see5staar! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62903.70
ETH 3059.18
USDT 1.00
SBD 3.81