Shadow / Cień

in #artlast year

20170418-CNV000009.JPG

[EN]

Shadow over the City?

My B&W film photo. Factory chimney on a sunny day. See Ya next year, my dear green Trees, slayers of the smog. And hello to the winter pollution.

[PL]

Cień nad Miastem?

Czarno-białe zdjęcie na kliszy. Fabryczny komin w słoneczny dzień. Do zobaczenia za rok ukochane zielone Drzewa, pogromcy smogu. Witam zimowe zanieczyszczenia.

art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg

Sort:  

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.021
BTC 17165.16
ETH 517.40
SBD 1.14