Rebellion? / Rebelia? / GIF / video

in #art2 years ago (edited)


Stretch Squash 2 - BANKOWIEC_2.gif

[EN]

Today, a short exercise, my animation inspired by the absurdly prosperous of this world, strange connections, old fortunes and corrupt governments.
And of course the slogan from the Game of Thrones.

[PL]

Dziś moja animka, "szybkie" ćwiczenie, zainspirowane absurdalnie zamożnymi tego świata, dziwnymi koneksjami, starymi fortunami i skorumpowanymi rządami. I oczywiście hasłem z gry o tron.

WorldPeace!
art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg