Quick sketches / Szybkie szkice

in #art2 years ago

1DSC_0217.JPG

[EN]

My quick ink sketches inspired by some photos from National Geographic newspaper.

Sometimes I just take newspapper or book and draw from it.How often will ape or an ant pose for me in a real world? ;P Chimpanzee having a snack - little forest piglet. And an ant. Both highly social animals. Magic that we do not even understand and destroy at the same time.
By the way.....20 September is very important day - GLOBAL CLIMATE STRIKE. Check it out. https://globalclimatestrike.net/

[PL]

Moje szybkie szkice tuszem zainspirowane gazetą National Geographic.

Czasem biorę gazetę czy album malarski i rysuję z nich. Jak często małpa lub mrówka będą mi pozować w rzeczywistości? ;) Szympans właśnie ma podwieczorek i zajada małą leśną świnkę. I mrówka. Oba gatunki bardzo społeczne. Magia, której nie rozumiemy nawet, a jednocześnie niszczymy.
Aaaa i przy okazji - 20 wrzesień - bardzo ważny dzień ŚWIATOWY STRAJK KLIMATYCZNY. Sprawdźcie tu: https://globalclimatestrike.net/

art by Planeta Rium

podpis planeta-1.jpg