Sort:  

Битно је остављати трагове, трагачи добри ће их наћи.