3D modelling bathroom #2 / model 3D łazienki #2

in art •  8 months ago

Polski/
Duża łazienka o jasnym kolorze z elementami drewna delikatnie zniszczonych ścianach, prysznicu i centralnie ustawionej wannie. Projekt wykonany w programie Autodesk 3DS Max wersja 2017 do wykonania projektu użyłem także programu renderującego Chaos Group Vray. Realizacja projektu zajęła mi 2 dni. Skupiłem się na wykorzystaniu światła dziennego i odwzorowaniu realizmu glazury i części metalowych. Jak możecie zauważyć skierowałem uwagę na bardzo dobrze oświetloną wanne, która ustawiłem przy dużych narożnych oknach. Światła główne znajdujące się w suficie są jakby jego organiczną częścią.
Całość podsumowałem w post produkcji do wykonania, której posłużył mi program Adobe Photoshop.
Rendering z produktami firmy MASSI. Użyłem produktów z linii MODERN.
https://massi.pl/
Liczę na szczere oceny.

cam 5 ver 2.effectsResult.jpg

cam 2 ver 2.effectsResult.jpg

cam 7 ver2.effectsResult.jpg

English/
A large bathroom with a light color with elements of wood gently damaged walls, a shower and a centrally positioned bathtub. The project made in the Autodesk 3DS Max 2017 program for the project was also used by the Chaos Group Vray rendering program. The project took me 2 days. I focused on using daylight and reproducing the realism of glaze and metal parts. As you can see, I turned my attention to a very well-lit bathtub, which I placed near large corner windows. The main lights in the ceiling are like its organic part.
I summarized the whole in the production post to be made, which was used by the Adobe Photoshop program.
Rendering with MASSI products. I used products from the MODERN line.
https://massi.pl/
I count on honest assessments.

7.jpg

My instagram:
https://www.instagram.com/lukasindesign/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!