Sort:  

Ojej, rzeczywiście, pewnie za duży GIF na Steemit, a o dziwo na Busy się odtwarza. Jutro spróbuję to poprawić i może zaznajomić się bardziej z DTube? W każdym razie dzięki za info:)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.04
JST 0.026
BTC 19224.08
ETH 593.29
SBD 1.27