Daily Sketch #9 Egyptian fashion!

in art •  last year

I bet they have fun in Egypt:)

Polska wersja poniżej

Great colors, quality fabric and this awesome climate! Hot like in sauna, so what do u put on? Airy, delicate cloths. Long and distinctive, that is what u need :) Have a great hot day!

Jestem pewien, ze Egipt był imprezowy:)

Świetny klimat. Piękne kolory, pustynia i delikatne tkaniny.
No a Kleopatra to musiała mieć życie :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Obecnie niestety kojarzy mi się z obrzezaniem kobiet - ała. :(
Aczkolwiek art super!

·

Chciałem coś mądrego wymyśleć o Egipcie, ale o tym nie pomyślałem, dzięki! :)

·
·

Polecam poczytać na ten temat - okropieństwo! Kobiety nie są w stanie wtedy odczuwać jakiejkolwiek przyjemności z seksu, a jest to wykonywane na ogromnej części społeczeństwa. :(

I REALLY like the idea of your art studies

·

Thank you! I will try to get some deeper, sader studies, not only joy, soon :D

This post received a 1.7% upvote from @randowhale thanks to @h3rmes! For more information, click here!

Congratulations @h3rmes! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on any badge to view your own Board of Honnor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!