Płótna 1 /Canvases 1 (PL/ENG)

in art •  2 years ago  (edited)

Cześć Steemitowicze!
tak jak obiecałem pokazuje pracę moją i mojej dziewczyny.
Nasze prace cechują się brakiem nazwy, jest to abstrakcja.
Interpretacja jest wolna, zachęcam do dzielenia się opinią.

Hello steemitians!
As i promised before im showing you mine and my girlfirend's "painting".
Our "paintings" have no name and they are abstraction.
The interpretation is open-ended. I encourage you to share your opinion

obraz 1.2.jpg

obraz1.3.jpg

obraz1.4.jpg

obraz1.1.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @demizone! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Wow, to naprawdę abstrakcja :)

To jest Wasza wspólna praca, więc mam pytanie. Jak wygląda takie wspólne malowanie? Najpierw zaczyna jedno z Was, a drugie kończy? Czy malujecie równocześnie?

Jeśli można to nazwać malowaniem, oboje naraz lub na zmianę nakładamy po trochu sprayu i rozmazujemy za pomocą łopatki. Nic profesjonalnego a zaczęło sie dość przypadkowo. Ale o tym kiedyś :)