Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kucağında bebeğini taşıyan, çok duygusal, gözleri ıslak bir kadın görüyorum.
Bence çok güzel.
Orjinal ve geleneksel görünüyor.
Belki bir Anadolu kadını olabilir, resimdeki kadın.
Gözleri çok anlamlı bakıyor.

·

thank you