Wiersz o Audi S8 blue

in art •  8 months ago 

Audi Blue 20180421_091000.jpg

Perełko błękitna bogini szos, gdy słyszę twój ryk jeży się włos

Tyś marzeniem moim od zawsze jest, nie jeden Polak chciałby Cię mieć

Silnik V ósemka zawieszenie sport tobie nie dorówna byle jaki ford!

Nocą xenon błyszczy ja uśmiecham się nigdy w życiu za nic nie oddam Cię!

D dwójka z wypasem nawigacje ma chodź jej latka lecą radę sobie da!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @barman3574! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

@barman3574, I gave you a vote!
If you follow me, I will also follow you in return!