Tegeltjeswijsheden

in #art4 years ago

Vanaf heden te bestellen, originele uitspraken door yours truly à € 19,99 per stuk:

Vrienden en familie krijgen 5% korting.
Tegen een meerprijs van € 2,75 ook zonder mijn naam verkrijgbaar.

De hele set voor: € 75,-

Verzending en ophangsysteem inbegrepen.


With kind regards,

er>

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28660.91
ETH 1805.79
USDT 1.00
SBD 2.84