LITTLE FASHION QUEEN / MAŁA KRÓLOWA MODY

in architekturawnetrz •  last year  (edited)

LITTLE FASHION QUEEN
11-year-old Weronika is a fashion fan. She likes everything that shines. She dreamed of having a mannequin in her room where she could hang her stylizations.
As a designer, I have the privilege that I can make people's dreams come true. Designing for children is a special privilege for me - the smile and joy on the child's face is priceless then.

MAŁA KRÓLOWA MODY
11-letnia Weronika jest fanką mody. Lubi wszystko co się błyszczy. Marzyła, aby w swoim pokoju mieć manekina, na którym może wieszać swoje stylizacje.
Jako projektantka mam ten przywilej,że mogę spełniać marzenia ludzi. Projektowanie dla dzieci jest dla mnie szczególnym przywilejem - uśmiech i radość na twarzy dziecka jest wtedy bezcenny.

https://web.facebook.com/pokojedzieciecetworzonezsercem/
http://patrycjaduda.org/

1.jpg

2.jpg

3.jpg

5.jpg

7.jpg

6.jpg

4.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!