ดอกไม้บอกฤดูกาล

in #appreciator5 months ago

ljfuxr.jpg

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน

เมื่อเช้าไปส่งลูกชายคนเล็กที่โรงเรียน ก็เห็นต้นคูณหรือต้นราชพฤกษ์ ต้นใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนกำลังออกดอกบานรับหน้าร้อน เมื่อก่อนสมัยที่บัวเป็นเด็กฤดูกาลต่างๆ มันก็จะตรงคือฤดูฝนฝนก็ตก ฤดูหนาวก็หนาวเข้ากระดูกดำ ฤดูร้อนก็ร้อนจนต้องเล่นสาดน้ำ และแต่ละฤดูการก็จะมีดอกไม้ประจำฤดูการ คือแล้วต้นไม้นี้แล้วจะรู้ได้ทันทีว่า เออ.... มันเข้าฤดูนี้แล้ว อะไรประมาณนี้ค่ะ ซึ่งตอนเป็นเด็กบัวก็จะหัดดูเรื่องดิน ฟ้า อากาศ เพราะสมัยก่อนเรายังเข้าไม่ถึงข่าวสารเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยามากนัก ก็จะรู้ข่าวจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับสมัยนั้น เพราะหลายๆ บ้านไม่มีโทรทัศน์ ส่วนมากก็จะฟังข่าวจากวิทยุ การสังเกต ดิน ฟ้า อากาศ ก็สามารถช่วยเราได้เยอะพอสมควร ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าควรจะเริ่มเพาะปลูกเมื่อไหร่ หรือเก็บเกี่ยวในช่วงไหน

5z9ehe.jpg

จำได้ว่าเมื่อสมัยเป็นเด็กตามถนนในชนบท ช่วงสงกรานต์ดอกคูณก็จะบานแข่งกันเต็มสองข้างถนนเลย คือเห็นดอกคูณบาน ก็เป็นอันรู้เลยว่าใกล้จะได้เล่นสาดน้ำสงกรานต์แล้ว

bnbkkf.jpg

เมื่อก่อนย่ากับยาย หรือคนเฒ่าคนแก่นิยมเคี้ยวหมาก เวลากลับไปเยี่ยมบ้านแม่ก็จะเตรียมแก่นคูนไปฝากบรรดาญาติๆ ด้วย เพราะญาติๆ รีเควสมาว่าแก่นคูนจากทางภาคเหนือนั้น มีรสชาติดีกว่าแก่นคูณทางภาคอีสาน เป็นที่ถูกอกถูกใจญาติๆ เลยค่ะ ทุกปีก่อนจะกลับไปเยี่ยมบ้าน แม่ก็จะไปหาตัดต้นคูณที่โตเต็มวัย เมื่อตัดมาแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนเล็กๆ ตากแดด เพราะสมัยก่อนต้นคูณทางภาคเหนือนั้นมีเยอะมาก

a5le0x.jpg

ต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้ประจำชาติไทย เมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติไทยได้มีข้อเสนอ และสรุปให้มีการกำหนดสัญลักษณ์ประจำชาติ 3 สิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย ดอกไม้ สัตว์ และสถาปัตยกรรม ซึ่งจากการพิจารณาได้ข้อสรุปว่า ให้สัตว์ประจำชาติคือ "ช้างไทย" ส่วนในด้านสถาปัตยกรรมประจำชาติคือ "ศาลาไทย" และในส่วนของดอกไม้ประจำชาติก็คือ "ดอกราชพฤกษ์" โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกคือ

wqvmso.jpg

- ต้นคูณ หรือ ต้นราชพฤกษ์ จัดเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย (ตามประกาศของกรมป่าไม้)

- ต้นไม้ราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในนามของ "ต้นคูณ" สามารถพบเห็นได้ทั่วไปของทุกภาคในประเทศ

-ต้นราชพฤกษ์มีความเกี่ยวข้องกับประเพณีชาวไทยมาอย่างช้านาน เพราะเป็นไม้มงคลนาม และใช้ในการประกอบพิธีสำคัญๆ ต่างๆ หลายพิธี เช่น พิธีลงเสาหลักเมือง ทำคทาจอมพล ใช้ทำยอดธงชัยเฉลิมพล เป็นต้น

-ต้นราชพฤกษ์นั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้เป็นยาสมุนไพร หรือนำมาใช้ทำเป็นเสาบ้านเสาเรือนได้

- ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนาน และแข็งแรงทนทาน มีรูปทรงและพุ่มที่งดงาม มีดอกเหลืองอร่ามเต็มต้น ดูสวยงาม

- ดอกราชพฤษ์มีสีเหลือง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา และยังสัญลักษณ์ของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- นอกจากนี้ตามตำราไม้มลคล 9 ชนิดยังระบุไว้ว่า ต้นราชพฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นใหญ่ ความมีอำนาจวาสนา มีโชคมีชัย

ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้กันเสมอมา
แล้วเจอกันโพสต์หน้าจ้า เลิฟนะยู้วววว....

1qd76sl82g.gif

Sort:  

I think I should plant one of this tree!!

6ibsx3.png

โพสต์นี้ ได้รับการเสนอชื่อ เข้าร่วมการประกวด
Free Subject Photography Contest ครั้งที่ # 1
นอกจากนี้ ยังได้รับ ป้ายเสนอชื่อ กำกับคุณภาพ ในนามของ @thaiteam ป้ายนี้
คุณสามารถเพิ่มเติม ในโพสต์นี้ได้ โดยการแก้ไข แต่ไม่สามารถ นำไปใช้ในโพสต์อื่น
เนื่องจาก เป็นป้ายกำกับคุณภาพของ @thaiteam.

ลิงค์ไปยังโพสต์ของคุณ Nominate Post Day # 2


6ibsx3.png

Good Work!


nominate photo Smaller.png

@thaiteam

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.02
BTC 11718.77
ETH 391.91
SBD 1.04