Day 19 (7th July 2018)- hotel chillax It's true, all day we lie till the evening ...

in #appics4 years ago

... and then we have a walk to the old town of Nessebar. And we met boys from Czechia who traveled around Balkans states. 🧳

  1. den (7. července 2018)- hotelový zevl u bazénu

Skutečně je to tak, celý den se válíme, až navečer nás čeká procházka směr staré město Nesebar. Jo a taky jsme potkali kluky z Česka co cestovali po Balkánu 🧳

e4630afc6e4d2a8ac53a4271558e5ff7

Powered by APPICS - visit us at appics.com

Sort:  

Friends are Fun. I hope you must have had a wonderful time.

We had the best time ! ☝️🤗☺️

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 66360.20
ETH 3683.18
USDT 1.00
SBD 4.99