Sort:  

!trdo
!BEER
!COFFEEA
V Pompejích jsem byl v roce 2008. Doufám, že turustika a cestování teď úplně nezaniknou. Ještě bych se tam někdy rád podíval se synem.

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @truestories!
@truestories will receive 0.28142438 TRDO & @krakonos will get 0.18761625 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Tak to věřím že zrovna pro Tebe byl zážitek 😊 já doufám že se to vše zpraví... Itálie na tom bude hodně špatně...

coffeea Lucky you @truestories here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

Congratulations @truestories, your post successfully recieved 0.28142438 TRDO from below listed TRENDO callers:

@krakonos earned : 0.18761625 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.030
BTC 23025.28
ETH 1644.80
USDT 1.00
SBD 2.68