Sort:  

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @liltammy!
@liltammy will receive 2.24246475 TRDO & @jjprac will get 1.49497650 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Není zač, trdla je dost pro všechny. Je jako slupky od burských oříšků. Čím víc se jich sní, tím více přibývají :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19496.03
ETH 1341.20
USDT 1.00
SBD 2.45