တစ်နေ့က မိုးဖွဲလေး ကျပြီးတော့ အိမ်ခြံဝင်း ထဲမှာ ရှိတဲ့ ပန်းပင်လေးတွေ ဖူးငုံရာ မှ ...

in #appics3 years ago

... ပွင့်အာ လာခဲ့ပါတယ်။

ဒီတော့လည်း ထိုပန်းလေးတွေကို ခူးဆွတ်ပြီး ဘုရား ပန်း
ကပ်ဖို့ စိတ်ကူး ရခဲ့ပါတယ်။

ထိုစိတ်ကူး နှင့်အတူ ပို့စ်တင်ဖို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန်လည်း
ကြံစည် မိခဲ့ပါတယ်။

ထိုနေ့က ဘုရား ပန်းကပ်ရန် နှင့် ပို့စ်တင်ဖို့ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန်
ခူးဆွတ်ခဲ့သော ပန်းများမှာ 🌹နှင်းဆီပန်း နှင့် ဇီဇဝါပန်း
တွေပါ။

ပထမတော့ နှင်းဆီပန်းတွေကို ဖန်ခွက်လေးထဲ ထိုးစိုက်ခဲ့ပြီး
ဇီဇဝါပန်တွေကို နှင်းဆီဖန်ခွက်ဘေးနားက စားပွဲပေါ်မှာ
တင်ထားလျက် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။

ထို့နောက်တော့ ဘုရား ပန်းကပ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။

ဒီလိုဆိုတော့ ကုသိုလ် လည်း ရ ဝမ်း လည်း ဝ ဆိုသလို
ကုသိုလ်ယူရင်း ပို့စ်တင်လိုက်တော့ HIVE , BBD and HP
တွေ တိုးလာခဲ့ရော မဟုတ်လားဗျာ။

မိတ်ဆွေများ ကုသိုလ် လည်း ရ ဝမ်း လည်း ဝ နိုင်တာမျိုး
လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေ။

@golden.future

b108a637847c094d7f2ea5b21edf1054

Powered by APPICS - visit us at appics.com

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16839.06
ETH 1234.35
USDT 1.00
SBD 2.15