Sort:  

Аз само него ползвам, т.е. чрез него влизам в google search и за това получавам токени. Виж им цената на coingecko как нарастна около 10 пъти от декември. Системата е много интересна в Presearch, токена вече се използва при тях като стейк в аналога на google ads, т.е в dseacrh ads.

Видях ги по цена да добре изглежда а като цяло могат ли да се теглят от сайта?
32 търсения на ден можеш да правиш пише това са $1.6 При сегашната цена

Да, за сега веднъж на месец, ако не се лъжа. Все още е b-version и не съм сигурен дали са премахнали мин. теглене 1000 PRE, поне така беше преди. Аз съм в PRE от средата на 2018. Имай предвид, че тука също е в сила репутация.Макс 10, ако имаш 8-10 репутация всичко можеш да теглиш, 7 репутация мисля, че 75% можеш да теглиш. За да имаш макс реп. не трябва да се опитваш да използваш системата само за набиране на токени, а както си използваш да кажем google, щото AI в системата всичко проверява.

Явсно струва се да се опита аз ползвам доста така че :)
Мерси много :)

Аз също много използвам! Ако имаш въпроси, let me know :)

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.048
BTC 41372.07
ETH 3065.53
USDT 1.00
SBD 4.64