Anton i głucha Karyna w Korpo

in anon •  2 years ago  (edited)


YouTube:


TEKST: http://najlepszepasty.pl/anon-glucha-karyna-korpo/
Tekst odczytywany w filmie jest jedynie fikcją i zdarzenia w nim przedstawione nie wydarzyły się w rzeczywistości, film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo urazić. W filmie występują wyrażenia wulgarne.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!