Anon na komisji wojskowej

in anon •  2 years ago 


YouTube:


TEKST: http://najlepszepasty.pl/anon-komisji-wojskowej/
Tekst odczytywany w filmie jest jedynie fikcją i zdarzenia w nim przedstawione nie wydarzyły się w rzeczywistości, film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo urazić. W filmie występują wyrażenia wulgarne.


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Kozak XD

W górę XD

"film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo urazić" - panie, d-tube to nie regresywny YT, nikt sie nie przypiendroli ;d

On jak to się mówi przezorny zawsze ubezpieczony.