Ostatnia strefa wsparcia na Lisku

in anliza •  last year 

Sytuacja na lisku jest bardzo zła. Walor ten od styczniowego ATH spadł o ponad 91% oraz podobnie jak inne altcoiny znajdują się w bardzo silnym trendzie spadkowym.

Obecnie możemy zauważyć małą reakcje popytową, jej maksymalny zasięg znajduję się przy cenie 4,7$ i wyznaczony jest na bazie korekty pędzącej z symetrią odcinków AB=CD, wzmocnionej przez wewnętrzne zniesienie Fibonacciego o współczynniku 61,8% oraz układ ZZB.

lsk.png

Interwał D1

Ostania linia obrony na Lisku znajduję się na psychologicznym poziomie 1$. Obszar ten stanowi koniec współczesnego układu harmonicznego o nazwie deep Crab, wzmocnionego przez alternatywny współczynnik Fe113 (113AB=CD).

Miejsce to jest mocnym węzłem popytowym oraz z technicznego punktu widzenia stanowi ostatnią strefę wsparcia.

lsk1.png

Interwał D1

Kamil Bejm – Fibonacci Team

Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj, że te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.facebook.com/groups/KRYPTOTRADING/