Art competition in the theme of anime/Konkurs artystyczny w temacie anime

in anime •  last year 

fanart050.jpg

EN:Hello steemit! I would like to organize a small artistic competition in the theme of anime.

So what would it look like?

 1. Until 29.05 - 23:59 I will be waiting for information from you if you are interested in anything?

 2. If I get positive from you, answer. I am asking people willing to take part in the competition, to post my work in a comment under this post, I am waiting for this work to expire.

 3. If the competition is held, 100% SBD from this post will go to the prize pool.

 4. Awards:

a) I am giving away from the SBD 0.5 which will go to the winner.
b) 100% SBD from this post.
c) 100% SBD from the competition post, which I will insert on 05.06
d) Possible sponsors

 1. Voting system

I will put all the work that you can vote for in the contest post.
Later, everyone in the commentary will be able to evaluate 3 works.

1st place - @xxx 3 points
2nd place - @xxx 2 points
3rd place - @xxx 1 point

 1. reward system

In this competition everyone who gets one point will get SBD
For example - if the prize pool is 5 SBD, and all voters have distributed 100 points, then a person with one point will get 0.05 SBD

 1. Work topic

The drawing must show a manga / anime character, in the description I would like to ask for the title and name of the character.

Thank you for your attention and your time, I would be grateful for the resteem and very grateful for the comment, what do you think about it?

PL: Witam steemit! Chciałbym zorganizować mały konkurs artystyczny w tematyce anime.

Więc jak by to miało wyglądać?

 1. Do dnia 29.05 - 23:59 będę czekał na informację od was czy w ogóle jesteście czymś takim zainteresowani?

 2. Jeśli dostanę od was pozytywną, odpowiedz. Proszę osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, o wstawienie swojej pracy w komentarzu pod tym postem, na prace czekam do wygaśnięcia tego postu.

 3. Jeśli konkurs się odbędzie, 100% SBD z tego postu trafi do puli nagród.

 4. Nagrody:

a) Od siebie daję 0.5 SBD, które trafi do zwycięzcy.
b) 100% SBD z tego postu.
c) 100% SBD z postu konkursowego, który wstawię w dniu 05.06
d) Ewentualni sponsorzy

 1. System głosowania

W poście konkursowym wstawię wszystkie prace, na które można głosować.
Później każdy w komentarzu będzie mógł ocenić 3 prace.

1 miejsce - @xxx 3 punkty
2 miejsce - @xxx 2 punkty
3 miejsce - @xxx 1 punkt

 1. system nagradzania

W tym konkursie każdy, kto zdobędzie choć jeden punkt dostanie SBD
Przykładowo - jeśli pula nagród to 5 SBD, a wszyscy głosujący rozdali 100 punktów, to osoba z jednym punktem dostanie 0.05 SBD

 1. Temat prac

Rysunek musi przedstawiać, postać z mangi/anime, w opisie prosiłbym o podanie tytułu i imienia postaci.

Dziękuje za uwagę i twój czas, byłbym wdzięczny za resteem i bardzo wdzięczny za komentarz, co o tym myślisz?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi There @luki38o, We Love You and Everything You Do.
Thank you for dedicating your time and attention to the STEEM Network.
We have taken the time to gather some statistics about your posts, we hope you will find them interesting.
Average Votes Per Post: 12.85
Average Replies Per Post: 8.7
Average Post Word count: 172.45
Follow us for future benefits. Delegate some STEEM Power 1SP, 5SP, 10SP, 100SP, or Donate to Help Support
Sincerly,
@WeLoveYou.
We can also resteem and upvote more of your posts

Learn More, Read Our Introduction
If your reputation is lower than 30 resteeming with @WeLoveYou only costs 0.001 SBD