Dragon Ball Super Movie "Akumo vs Goku"

in anime •  11 months ago

https://www.cda.pl/video/21493825b

Najprawdopodobniejszy scenariusz dragon ball super jako kinówka.
Twórcy usunęli to, ale kopia jest nadal w CDA.
To jest fanowska wersja.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!