One Day At Zoo / Hayvanat Bahçesinde Bir Gün #1

in animals •  2 years ago 

Hi steemit,
I visited the zoo in Turkey couple of days ago. And I wanna share some photos in there. Animals are so amazing and beautiful. But I do not support keeping them in the zoo. They are beautiful in natural habitat. You will ask me, "You do not support keeping them but you visited zoo.". You are quite right. Anyway unfortunately I went to there.

Let's look some photos at there:

Merhaba steemit,
Birkaç gün önce Türkiye'de bir hayvanat bahçesini ziyaret ettim. Ve sizinle oradan bazı fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Hayvanlar çok ilginç ve güzeller. Ama onları hayvanat bahçesinde tutmayı desteklemiyorum. Onlar kendi doğal yaşamlarında güzeller. Bana soracaksınız, "Madem desteklemiyorsun neden gittin diye.". Çok haklısınız. Neyse maalesef gittim.

Oradan birkaç fotoğraf:

Two little foxes / (İki küçük tilki)
DSCF0083.JPG

Iguana
DSCF0220.JPG
Another one / (Başka bir tane)
DSCF0219.JPG

Bear / (Ayı)
DSCF0096.JPG

Horse / (At)
DSCF0124.JPG

Beaver / (Kunduz)
DSCF0051.JPG
Another One / (Başka bir tane)
DSCF0050.JPG

Crowned Crane / (Gri Saçlı Turna)
DSCF0119.JPG

Swan / (Kuğu)
DSCF0057.JPG

Lama
DSCF0391.JPG

It is part 1. I am going to share another photos from there.
Bu 1. bölüm. Oradan başka fotoğraflar da paylaşacağım.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Poor bear. He looks so sad.