Motyle zaczekajcie choć chwilę.


Kolejne zdjęcia z Wrocławskiego ZOO. Teraz pomieszczenie duszne i wilgotne po, którym latają przepiękne żywe kwiaty czyli motyle . Są tak barwne i takie majestatyczne, ze ciężko wyjść z tego pomieszczenia


Posted from my blog with SteemPress : http://oczamikuby.pl/?p=198

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-07-08T15:20:21
Account Level: 0
Total XP: 58.50/100.00
Total Photos: 9
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.076
BTC 58295.76
ETH 4452.06
BNB 625.13
SBD 7.13