My treasure find: Grasshopper / Moje Cenne znalezisko: Konik Polny

in animalphotography •  2 years ago 

This is what I found while working in the garden, a friend paid a visit find: / W czasie pracy na działce odwiedził mnie mały przyjaciel się na naprawdę niecodzienne znalezisko:

konik.jpg

Source: my photo album of my adventures with the camera :)
Źródło: mój album ze zdjęciami z wypraw z aparatem :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!