MONKEY IN THE WORK PLACE

image
Maayong adlaw ka ninyo na tanan ganinang buntag sa wala pa me ng sugod og trabaho ngpa kita na mo kining onggoy kay ang among trabahoan kay duol man sa bukid. First time nako ni maka kita og onggoy sa wild

image
Amo kini gihatagan og candy og iya pud kini gidawat maro kaayo ang onggoy kay kabalo kini mo abli sa candy og iya kini gikaon. mao tingali ni dulhog ning mga onggoy kau basin wala nay pagkaon didto sa bukid. Nindot kaayo tan-awon ang mga onggoy na ng latay-latay sa mga kahoy og mag duwa-duwa. Diri na lang ko kutob og daghang salamat sa pagbasa.

inyong amigo:@aaronplando
image

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-08-18T11:39:48
Account Level: 1
Total XP: 821.80/200.00
Total Photos: 132
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 1.00 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18771.85
ETH 1284.06
USDT 1.00
SBD 2.43