milito, kaj en la kampo de amika militado estas malmulta

in #animal4 years ago

Kiel Fari Viron Ĵaluza
Ili diras, ke ĉio povas fari en amo kaj milito, kaj en la kampo de amika militado estas malmultaj armiloj pli potencaj ol zorgoj. Se vi faras la ĝustan aferon, vi povas uzi ĉi tiun malfortecon kiel vian forton.
Kiel Fari Viron Ĵaluza


Ili diras, ke ĉio povas fari en amo kaj milito, kaj en la kampo de amika militado estas malmultaj armiloj pli potencaj ol zorgoj. Se vi faras la ĝustan aferon, vi povas uzi ĉi tiun malfortecon kiel vian forton. Ĉu vi deziras ludi malfacile akiri kun nova edzino, faru al vi vian kompanon, ke vi pli volas, aŭ deziras ricevi antaŭulon, kiu transiras vin, sekvu ĉi tiujn paŝojn por fari preskaŭ iu ajn, kion vi volas. Se li estas via "eks", tiam vi devus provi iom pli malfacile akiri ĝin per alia viro.

Ĉu vi deziras ludi malfacile akiri kun nova edzino, faru al vi vian kompanon, ke vi pli volas, aŭ deziras ricevi antaŭulon, kiu transiras vin, sekvu ĉi tiujn paŝojn por fari preskaŭ iu ajn, kion vi volas. Se li estas via "eks", tiam vi devus provi iom pli malfacile akiri ĝin per alia viro.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by blackcoffee from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.