You are viewing a single comment's thread from:

RE: HALVING - jaskółka zwiastująca hossę?

in #analizalast year

Hossa, dla mnie to zła wiadomość. Dla mnie - hodlera to przeszkoda w tanim kumulowaniu. Będzie mi potrzebna za 5 lat i później. Ale liczę na jakieś wahania w okolicy halvingu - może uda się po drodze coś spekulnąć?