#LetItTrickle

in #alldutch2 years ago

Goooooooood morning Breda !!

Gisteren de historische speech van Mark ook gezien? Nee nog steeds geen fan, maar dat deed ie goed. Nu nog even opschalen met de sociale vangnetten en we komen als land best goed deze bizarre tijden door.

#StayHomeChallenge

Wellicht is nu het moment aangekomen dat, zelfs onze vrienden op het rechtervlak van het politiek spectrum, gaan inzien dat een basisinkomen niet alleen 'linkse prietpraat' is, maar ook onze economie flink steviger had gemaakt. Als voorzien is in de basisbehoeften dan is niet meer kunnen werken, om de 'extratjes' te kunnen betalen, minder dramatisch.

Dus kom op vvd-vriendjes (met name in de kamer) als we de directie van Shell en vriendjes zoals Paul Polman sociaal kunnen spekken met een cadautje van 2.4 Miljard, wat is er dan op tegen de eigen bevolking een helpende hand toe te steken ?

En nee niet aankomen kakken met 'daar is geen geld voor', als je jaarlijks ruim 2 miljard kan weggeven aan multinationals, die niet bijdragen aan algehele middelen en vervolgens wel meeprofiteren van alle subsidie regelingen, lijkt het me dat het er weldegelijk is maar te selectief wordt uitgegeven.

Dus kom op met dat basisinkomen! Help onze economie zichzelf robuuster maken, zodat we bij een volgende pandemie niet weer met de gebakken peren zitten.

Anyway vrienden, wilde het vandaag eigenlijk ergens anders over hebben. We hebben namelijk een aantal nieuwe dingen ontdekt in de zoektocht naar planet X (een nog onontdekte planeet in ons zonnestelsel). Maar dat maar voor morgen. Voor vandaag, doe je ding stay healthy and totally awesome!

Carpe die "Trickle down economy you preach..... well then #LetItTrickle" Diem

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20146.81
ETH 1137.85
USDT 1.00
SBD 2.92