De Morona

in #alldutch4 years ago

Gooooooooood morning Breda !!

Vrijdag vrienden, vandaag de week afsluiten en wat een week was het. De rollercoaster ging weer eens alle kanten op, maar vandaag voelt weer vanouds goed aan :)

Nou was ik van de week bij de apotheek, hangen daar dus een aantal borden met daarop de mededeling dat alle mondkapjes zijn uitverkocht. Nou kan dat natuurlijk, maar de tekst ging verder met "en we weten ook niet waar ze wel te koop zijn!".

Blijkt dus dat wij Nederlanders massaal aan de mondkapjes gaan vanwege het coronavirus! Wat echt totaal, maar dan ook echt totaal geen zin heeft.

Ik stel dan ook voor dat we ons covid-19tje omnoenen naar het "moronavirus", want kennelijk is de infectie bij velen doorgeslagen richting de hersenpan.

Virussen zijn vaak heel klein, zo rond de 100-10 nm (nano meter). De deeltjes waar zo'n mondkap voor is bedoeld geven we weer in um (mu-meters), daar zit dus een factor 1000 (!!) verschil tussen.

"Zijn er dan geen kapjes die werken tegen virussen?", zou zo'n morona-victim kunnen vragen. "Die zijn er wel, maar die koop je niet bij de Gamma".

Er zijn specialistische kapjes die in laboratoria worden gebruikt, maar die draag je niet voor je plezier. Het ademen daarin gaat erg moeilijk, omdat het filter zo fijnmazig is, dus echt lang hou je dat niet vol.

"En de chinezen dan? Die dragen ook kapjes!"

En dat klopt, maar dan wil ik er op wijzen dat het virus is ontstaan in China en dus het mondkapje kennelijk weinig soelaas heeft geboden.

Ze gebruiken de kapjes om met name niet iemand anders te besmetten en om ervoor te zorgen niet aan het eigen gezicht te zitten.

Het is trouwens niet aan te raden zelf met zo'n ding op te lopen. Je adem blijft deels achter de kap hangen en dus adem je je eigen afvalstoffen en ziektekiemen weer in......

Anyway vrienden, blijf zelf nadenken en relativeer zelf als de media daar niet meer toe is staat is. Maak er een mooie, gezonde en effectieve vrijdag van en je bent weer totally awesome!!!

Carpe die "Oh nee...hij hebt de Morona" diem

Posted using Partiko Android

Sort:  

goeie ja, veel te veel hysterie en onzin, maar ja de hele wereld is in paniek dus alles en iedereen wordt erin meegezogen....

Voor een "gewone" griep is vrijwel niemand bang: per jaar in Nederland 400000 besmettingen en 2600 doden.

Goeie mop met die bierflesjes! Zelf bedacht en gemaakt?

Ik snap daadwerkelijk niet waar alle paniek voor nodig is. Denk het een gevolg is van media dat ook commercieel moet functioneren.

Maar wat me meer zorgen baart is dat men kennelijk alles voor zoete koek slikt en zelf niet meer kan/wil nadenken. Wij Nederlanders waren vroeger toch niet zo bang? Wat is er veranderd?

Posted using Partiko Android

Nee die kwam van twitter. Als ik het had gedaan waren de Heineken flesjes leeg geweest lol :)

Posted using Partiko Android

Toch wel straf dat er slechts 4 Russen nodig zijn om de wereld op z'n kop te krijgen...

En ze heten niet eens Poetin :p

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.14
JST 0.041
BTC 68249.71
ETH 3627.61
USDT 1.00
SBD 4.92