Adem in...Adem uit!

in #alldutch4 years ago

Gooooooood morning Breda!!!

Zo nu alle carnavalsperiekelen weer volledig achter ons liggen, kunnen weer focussen op de normale zaken in het leven. En zeg nou zelf, wat is er normaler dan ademhalen?

We doen het allemaal zo'n beetje vanaf geboorte tot onze laatste zucht, sterker nog alles dat op ons aardje kruipt, glibbert, zwemt, vliegt of loopt... vette kans dat het adem haalt. Zelfs dingen die stil staan (bomen en planten) doen het!

En yup, ook onze een cellige bacterie-vriendjes doen het. Dat is daadwerkelijk al het leven op aarde.

Tenminste, dat dachten we!

Wetenschappers hebben een nieuw soort leven gevonden dat geen adem haalt! Ik hoor je denken "ja hoor...was dat beestje niet gewoon dood?".

Nee vrienden, wij (en alle aardvriendjes met ons) halen adem om zuurstof bij onze mitochondria te krijgen, zodat je ATP (Adenosine-Tri-Fosfaat) verbrand kan worden tot ADT (di-fosfaat) waarbij energie vrijkomt dat we nodig hebben om onze celletjes hun ding te laten doen.

Mitochondriën zijn organellen (cel-organen) en kan in alles dat leeft worden gevonden, het zijn de energiecentrales van het leven.

Ze zijn echt super cool. Had ik wat andere keuzes in het leven gemaakt, dan was ik op zeker voor een PhD met als onderwerp de evolutionaire ontwikkeling van mitochondria gegaan (maar dit terzijde).

Anyway dit alles geldt dus niet voor Henneguya Salminicola !! (minicola voor ons natuurlijk).

Minicola is een parasiet en is te vinden in en op vissen. Ze hebben geen mitochondriën en dus geen mogelijkheid tot verbranding, waardoor ademhalen dus geen zin heeft! Hoe ze wel aan hun energie komen is nog niet duidelijk, maar daar wordt hard aan gewerkt!

Het dna van minicola bevat zelfs geen code voor mitochondria en kan deze dus ook niet spontaan aanmaken.

Fascinerend toch? Wil je er meer over lezen, het stuk is gepubliceerd op PNAS:
https://www.pnas.org/content/early/2020/02/18/1909907117

Vrienden, snel mijn dagje starten vanaf vandaag onderhoud aan mijn huisje. Maak jij er ook een fascinerende dag van? Dan ben je weer totally awesome!!

Carpe die "adem in.....adem uit..." Diem

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51655.79
ETH 2993.98
USDT 1.00
SBD 4.21