🎁100 NBTC=43$ 🎁200 XRP=60$ 🎁2.770 BNTY=8$

in all •  14 days ago 

7.jpg
🔥 NTEX EXCHANGE 💯🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁100 NBTC=43$
👉 Link Ví: http://bit.ly/2OHFSFz

 • Chọn quốc gia hàng thứ 9 Vietnam
 • Nhập họ và tên
 • Nhập số điện thoại bỏ số 0 đầu nhé
 • Xác minh
 • Mật khẩu
 • Xác nhận lại mật khẩu
  🔴 Đăng ký sdt, tải app, phải tải app mới KYC được nhé
  ✅KYC gồm :
  👉1 hình mặt trước cmnd , mặt sau cmnd
  👉1 hình cầm id cmnd (không viết giấy )
  ✔️Xong

🔥 UPDATE Ripple ( XRP ) Airdrop 🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁200 XRP=60$
👉 Link Bot From: http://bit.ly/2T9TmZe điền vào From để nhận thưởng
👉 Link Bot 1: http://bit.ly/2OFAcMn
👉 Link Bot 2: http://bit.ly/2KmSDjy
👉 Listed : https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/
🌺 Làm Cả 2 luôn nhé
Nhiệm vụ dễ dàng
1 - Nhấp vào Hoàn thành nhiệm vụ Tham gia Telegram
2 - Theo dõi twitter
3 - Điền vào mẫu (Tên Telegram với @, Tên Twitter với @) Sumit
4 - Nhấp vào Ví Ripple (Địa chỉ Ripple) Từ Địa chỉ XRP của coinbase hoặc địa chỉ khác
5 - Số dư nhấp và tiền thưởng mất 20 XRP trong vòng 24 giờ

🔥 Bounty0x Beta Airdrop 🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁2.770 BNTY=8$
👉 Link Web: http://bit.ly/2KcG6Ae
👉 Link Bot: http://bit.ly/2KiWizS
🔹 Join Telegram Group và Kênh
🔹 Đặt địa chỉ ví ETH và gửi email

🔥 New Investment Site Launch 🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁Min 0.0005 LTC
👉 Link Ví: http://bit.ly/2KkJSrn
👉 Link Web: http://bit.ly/2M71aKs
Nhập cơ sở tiền xu của bạn Địa chỉ LTC
Bạn nhận được tiền thưởng 0,0005 LTC
Bạn có lợi nhuận tự động cứ sau 24 giờ trong coinbase mà không cần đầu tư
Mẹo, tái đầu tư lợi nhuận miễn phí hàng ngày để có thu nhập cao

🔥 Fair Cloud Mining BTC 🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁Min rút 0.00025 BTC
👉 Link Ví: http://bit.ly/2KkJSrn
👉 Link Web: http://bit.ly/2yHgTHt

 1. Nhập ví BTC và email,
 2. Vứt đấy nó tự động đào BTC cho anh em nhé
 3. Máy tính hoặc điện thoại đều được

🔥 Bitcoin Cpucap Cloud Mining BTC 🔥
✅ Đánh giá: ☀️ 5/5 🎁Min rút 0.05 BTC
👉 Link Ví: http://bit.ly/2KkJSrn
👉 Link Web: http://bit.ly/2MNgxY7
Bước 1: ấn vào link
Bước 2: chọn ngôn ngữ tiếng việt
Bước 3: dán ví btc của bạn vào và ấn bắt đầu khai thác.
Bước 4: ấn chạy ga ( ô màu xanh )
Bước 5: sang tab đào btc ấn Lưu Lại để tiền về ví.
👉 Link Web kiếm thêm BTC miển phí: http://bit.ly/2KwLBZp

💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
⭐️ Để nhận thêm các thông tin cập nhật mới nhất về các dự án Airdrop, Bounty
⚠️ Đừng quên JOIN TELE @AirdropBounty2020 các trang Xã Hội và Ghim kênh " PIN TO TOP" để nhận thông tin kèo ngon sớm nhất !!!
Website: https://goo.gl/mv3R49
Spreadsheet: https://goo.gl/UBW38J
Telegram: https://goo.gl/xVk2rn
Facebook: https://goo.gl/czXx77
Twitter: https://twitter.com/FrreAirdrop2019
Groups Google: http://bit.ly/2UrWe2R

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!