taa 900078

in akuku •  7 months ago 

taa 900078


Okpukpe
321 - Constantine Onye Ukwu na-ekpebi na n'ụbọchị a, n'oge gara aga, Nwụrụ Natalis Solis Invicti (ncheta nke anyanwụ a na-apụghị imeri emeri), a ga-eme ememe ọmụmụ Jizọs.
390 - Emperor Theodosius M na Ambrosius, bishọp nke Milan, na-amanye m, na-ata ahụhụ maka ịchụpụ ya, ịkwụ ụgwọ pencil maka mgbukpọ na Thessaloniki (Gris).
496 - Eze Clovis E mere m baptism na Reims na ọtụtụ puku ndị agha Frank ya site na Bishop Remigus ma ghọọ onye Kristian Katọlik.
800 - Charlemagne bụ eze ukwu.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @lukky! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!