# Atomic Wallet zawiesza kampanie AirDrop!

in #airdrop4 months ago

Atomic Wallet zawiesza kampanie AirDrop!

No i ludzka pazerność doprowadziła na jakiś czas zawieszenie opcji darmowych AWC dla nowych użytkowników Atomic Wallet.
Niestety z powodu masowego nadużycia musieli zawiesić kampanię Airdrop / Affiliate AWC . Ponownie otworzą program, gdy zostanie ulepszony ich system weryfikacji dla „legalnych użytkowników”.

image.png
Dziękują za zrozumienie w tej sprawie. Wszystkie wymagane zrzuty są teraz anulowane!

Życzymy dużych nagród i pozytywnych wrażeń korzystania z Atomic Wallet!

Jeśli szukasz ogólnych informacji na temat kryptowaluty, wiadomości kryptograficznych, wskazówek, przewodników, strategii, fintech, nowych technologii, przestrzeni handlowej, inwestycji w krypto i wielu innych? CryptoMining.com.pl to miejsce, do którego należy się wracać. Odwiedzaj naszą stronę oraz nasze media społecznościowe, również zapisz się do naszego newslettera, abyśmy mogli wspólnie wywierać wpływ na rozwijającą się technologie blockchain.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 17961.63
ETH 532.34
SBD 1.19