Mark Carney håndlangeren for FN - ESG straffen for ikke at følge og belønningen for

in #agenda212 months ago

Mark Carney har tidligere været ansat hos Bank of Canada og Bank of England. Mark Carney arbejder med målet om at gøre alle mennesker lige i klimaets navn.

Gøre alle lige, lige fattige, ligegyldig hvor du kommer fra, at måle den enkeltes CO2-forbrug. Her kunne man så forstille sig at éns begrænsning af forbrug kan begrænses gennem CBDC, så efter man har haft et forbrug som nærmer sig et fastsat beløb, så kan man ikke herefter forbruge mere, men må vente til en ny periode starter.

Det lyder så godt at udrydde fattigdom og skabe lighed for alle, samt at gøre en indsats for klimaet. Med lad dig ikke narre for det har en pris. Målet er en opløsning af privatejerskab og gøre den lille rige mellem gruppe fattige, på niveau med den store spirende undergruppe.

De firmaer som ikke overholder CO2 udledninger gennem Environmental, social, and corporate governance, ESG, vil blive straffet og dem som overholder ESG vil blive belønnet.

Net Zero, UN, climate, change, companies, CO2 udledning, Agenda21, under:
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR og MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

https://www.un.org/en/climatechange/mark-carney-investing-net-zero-climate-solutions-creates-value-and-rewards

Mark Carney arbejder med FN's Agenda21, SDG, Bæredygtig Udvikling for det 21. århundrede.

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM
https://www.verdensmaalene.dk/maal/1
MÅL 2: STOP SULT
https://www.verdensmaalene.dk/maal/2
MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI
https://www.verdensmaalene.dk/maal/7
MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
https://www.verdensmaalene.dk/maal/9
MÅL 10: MINDRE ULIGHED
https://www.verdensmaalene.dk/maal/10
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
https://www.verdensmaalene.dk/maal/11
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
https://www.verdensmaalene.dk/maal/12
MÅL 13: KLIMAINDSATS
https://www.verdensmaalene.dk/maal/13

COVID-19 og Climate Change går hånd i hånd - Det er helt sikkert du vil kunne finde det når du begynder at kigge og sætte dig ind i det.

CBDC, Agenda 21, ESG drejer sig alt sammen om kontrol.

Forbindelser til:

Mark Carney: Investing in net-zero climate solutions creates value and rewards
https://www.un.org/en/climatechange/mark-carney-investing-net-zero-climate-solutions-creates-value-and-rewards

Skribent hos World Economic Forum, WEF
https://www.weforum.org/agenda/authors/mark-carney

Skribent hos International Monetary Fund, IMF
https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2021/09/mark-carney-net-zero-climate-change

European Systemic Risk Board,
https://www.esrb.europa.eu
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/ny_eu_lovsamling/esrb

Stripe welcomes Mark Carney to its board of directors
February 21, 2021
https://stripe.com/newsroom/news/mark-carney-joins-stripe-board

Former Governor, Bank of England, Term of appointment: 1 July 2013 to 15 March 2020
https://www.bankofengland.co.uk/about/people/mark-carney/biography

Former Governor, Bank of Canada (2008 - 2013)
https://www.bankofcanada.ca/profile/mark-carney/

For a livable climate:
Net-zero commitments must be backed by credible action
https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition

mark-carney-Opera Snapshot_2022-12-04_141826_www.un.org.png

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22577.07
ETH 1623.36
USDT 1.00
SBD 2.63