My Actifit Report Card: February 20 2020

in #actifit3 years ago

MErhaba. Günlük paylaşımlarıma devam ediyorum. Yoğun iş temposunda 10K sınırını geçmeyi başardım. 1 haftalık aranın ardından bu skorları görmek bana iyi geliyor. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

14956
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23090.32
ETH 1579.69
USDT 1.00
SBD 2.49