My Actifit Report Card: February 19 2020

in #actifit2 years ago

Merhaba. Bugün de 10K sınırını geçmeyi başardım. Hastalığım sonrası kendimi bu kadar zorlamk iyi değil belki ama yürüdükçe kendimi iyi hissediyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

17079
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41898.46
ETH 3129.38
USDT 1.00
SBD 4.72