My Actifit Report Card: February 19 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba. Bugün de 10K sınırını geçmeyi başardım. Hastalığım sonrası kendimi bu kadar zorlamk iyi değil belki ama yürüdükçe kendimi iyi hissediyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

17079
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23423.76
ETH 1679.31
USDT 1.00
SBD 2.66