My Actifit Report Card: February 18 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba. Uzun zaman sonra günlük paylaşımlarıma devam etmeye çalışacağım. Bugün 10K sınırını geçmeyi başardım. Yeniden iş başında olmak güzel. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

16462
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 23090.32
ETH 1579.69
USDT 1.00
SBD 2.49