My Actifit Report Card: February 18 2020

in #actifit2 years ago

Merhaba. Uzun zaman sonra günlük paylaşımlarıma devam etmeye çalışacağım. Bugün 10K sınırını geçmeyi başardım. Yeniden iş başında olmak güzel. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

16462
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36214.90
ETH 2362.28
USDT 1.00
SBD 3.97