My Actifit Report Card: February 13 2020

in #actifit3 years ago

Arkadaşlar merhaba. Uuzunz amandır hastayım ve paylaşım yapamıyorum. Gerçi paylaşım yapsak ne oalcak sanki çok faydalı şeyler paylaşıyormuşum gibi. Bugün 20K sınırını aştım. Uzun süre yatışta olmamınetkileri vücüdumda çok net görülüyor. Umarım kendimi bir an önce toparlarım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

23922
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23423.76
ETH 1679.31
USDT 1.00
SBD 2.66