My Actifit Report Card: February 13 2020

in #actifit4 years ago

Arkadaşlar merhaba. Uuzunz amandır hastayım ve paylaşım yapamıyorum. Gerçi paylaşım yapsak ne oalcak sanki çok faydalı şeyler paylaşıyormuşum gibi. Bugün 20K sınırını aştım. Uzun süre yatışta olmamınetkileri vücüdumda çok net görülüyor. Umarım kendimi bir an önce toparlarım. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

23922
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 62167.99
ETH 3404.22
USDT 1.00
SBD 4.50