My Actifit Report Card: February 7 2020

in #actifit2 years ago

Öğlen olmadan 10K sınırını geçmeyi başardım. Bugünlük bu kadar yeter. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Yine hasta oluyorum. Umarım sokakta kol gezen garip isimleri olan virüslerden birini kapmamışımdır. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

13724
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36403.93
ETH 2413.68
USDT 1.00
SBD 3.81