My Actifit Report Card: January 31 2020

in #actifit2 years ago

Merhaba. Hastanın son iş günü diğer günlere göre daha sakin geçti. 10K sınırını geçmeyi başardım. Ama bu haftaçok yorulduğum için kendimi güçsüz hissediyorum. Biraz dinlenmem gerek. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

13485
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37171.46
ETH 2434.72
USDT 1.00
SBD 3.98