My Actifit Report Card: January 30 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba. Bugün şitket dışında geçirdiğim son gündü. Bugünden sonra daha sakin günler geçireceğime inanıyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

18737
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 24064.58
ETH 1701.67
USDT 1.00
SBD 2.60