My Actifit Report Card: January 29 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba. Bugün çok fazla adım atamadım ama 10K sınırını geçmeyi başardım. Sağlıklı bir ömür geçirmek için dünyayı adımlıyoruz. Herkese sağlıklı bir gün diliyourm. İyi geceler.

12841
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22671.21
ETH 1566.35
USDT 1.00
SBD 2.51