My Actifit Report Card: January 27 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba. Haftanın ilşk iş gününde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Havalar soğuk olmasa daha iyi olacak. Şimdilik 10K sınırını geçmenin sevincini yaşıyor ve bununla yetiniyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

15838
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23006.68
ETH 1645.45
USDT 1.00
SBD 2.75