My Actifit Report Card: January 27 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba. Haftanın ilşk iş gününde iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Havalar soğuk olmasa daha iyi olacak. Şimdilik 10K sınırını geçmenin sevincini yaşıyor ve bununla yetiniyorum. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

15838
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 63014.19
ETH 3071.72
USDT 1.00
SBD 3.83