My Actifit Report Card: January 26 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba arkadaşalr. Yine yorucu bir gün geçirdim. 10K sınırını geçtim ama kendimi çok yorgun hissediyorum. Şimdi dinlenme zamanı. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

14303
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 60122.55
ETH 3199.29
USDT 1.00
SBD 2.43