My Actifit Report Card: January 26 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba arkadaşalr. Yine yorucu bir gün geçirdim. 10K sınırını geçtim ama kendimi çok yorgun hissediyorum. Şimdi dinlenme zamanı. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

14303
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 22878.93
ETH 1647.69
USDT 1.00
SBD 2.66