My Actifit Report Card: January 24 2020

in #actifit3 years ago

Bugün bu kadar yoğun bir gün geçirmeyi hedeflemedim. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yarın kendimi iyi hissedersem bahçeye gideceğim. Umarım daha güzel bir gün olur. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

15733
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 22809.04
ETH 1626.66
USDT 1.00
SBD 2.73