My Actifit Report Card: January 23 2020

in #actifit4 years ago (edited)

Merhaba. Bugün yine sınırları zorladım. Yarın daha sakin bir gün olmasını bekliyorum. Bu hafta benim için çok yorucu geçiyor. Umarım önümüzdeki günşer bu şekilde olmaz. 20K sınırını zorladım ama geçemedim. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

19347
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 67020.94
ETH 3270.13
USDT 1.00
SBD 4.62