My Actifit Report Card: January 22 2020

in #actifit3 years ago

Merhaba arkadaşlar. Yorucu bir hafta geçiriyorum ve yoğunluk sebebi ile bazen buralara uğramak zor oluyor. Bugün 10K sınırını aşmayı başardım ve yatmadan önce paylaşımımı yapabiliyourm. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

17641
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 23423.76
ETH 1679.31
USDT 1.00
SBD 2.66