My Actifit Report Card: January 22 2020

in #actifit4 years ago

Merhaba arkadaşlar. Yorucu bir hafta geçiriyorum ve yoğunluk sebebi ile bazen buralara uğramak zor oluyor. Bugün 10K sınırını aşmayı başardım ve yatmadan önce paylaşımımı yapabiliyourm. Herkese sağlıklı bir gün dilerim.

17641
Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 56952.93
ETH 3245.40
USDT 1.00
SBD 4.20